#ԱՐԻԽԱՂԱՆՔ

Garage Masters’ Mall-ի նոր Garage Park-ը սպասում է իր փոքրիկ այցելուներին:

Գնացուցակ

Մեծ բատուտ

6+
45 րոպե – 2500 դրամ

Փոքրիկների խաղահրապարակ

1,5 +
Մուտք – 1500 դրամ

Կարտինգ

6+
4 շրջան – 2000 դրամ

Խաղահրապարակ

6+
Մուտք – 1500 դրամ

01.

Մեծ բատուտ

6+
45 րոպե – 2500 դրամ

02.

Փոքրիկների խաղահրապարակ

1,5 +
Մուտք – 1500 դրամ

03.

Կարտինգ

6+
4 շրջան – 2000 դրամ

04.

Խաղահրապարակ

6+
Մուտք – 1500 դրամ